Kroužkypromaléděti


InformaČNÍ KALENDÁŘ

Pro podrobné informace klikněte na označený den v týdnu.

 

  • informace o kroužcích poskytuje koordinátorka centra
  • koordinátorce předáte přihlášku a zaplatíte cenu kroužku
  • za vedení kroužku odpovídá vedoucí kroužku
  • vedoucímu kroužku se musíte omluvit, pokud se nemůžete dostavit na schůzku
  • vedoucí kroužku je povinen Vám oznámit případné nekonání kroužku a zajistit náhradní termín
  • rozvrh jednotlivých kroužků je uveden níže u popisu kroužku
  • kompletní rozvrh kroužků si můžete stáhnout ZDE

 


 

 

 

KulíčekBARVÍNEK - výtvarné hrátky pro nejmenší děti 3 – 4 roky


Děti se zde potkají s prvními výtvarnými technikami, naučí se používat základní pomůcky, procvičí jemnou motoriku prstíků. Základem programu je radost a uspokojení při procesu objevování a tvoření.
Vedoucí: Kateřina Froňková, 1×60 min. týdně, odpoledne
Místo: třída MŠ (budova jídelny)
Cena: 700,-Kč
Rozvrh: STŘEDA 14:00 – 15:00 hod.

KulíčekPASTELKA – výtvarný kroužek děti 5 – 6 let


Zaměříme se na objevování a experimentování s různými výtvarnými materiály. Vyzkoušíme si nové tvůrčí činnosti, které dětem přinesou radost a uspokojení z dosaženého výsledku. Hra s barvami, tvary, papírem, mnoho neobvyklých výtvarných činností, výroba prvních vlastních výtvarných prací.
Vedoucí: Kateřina Froňková, 1×60 min. týdně, odpoledne
Místo: třída MŠ (budova jídelny)
Cena: 700,-Kč
Rozvrh: STŘEDA 15:00 – 16:00 hod.

Nahoru

KulíčekDOVEDNÉ TLAPIČKY – rukodělné dílničky děti 3 – 4 roky


Program je zaměřen na vlastní kreativitu a vnímavost dětí k okolnímu prostředí, kdy souběžně dochází k rozvoji jejich grafomotoriky a jemné motoriky. Tyto návyky jsou tak vhodným podkladem pro jejich budoucí psaný projev. Techniky se v jednotlivých hodinách střídají, ale i doplňují – děti malují, kreslí, modelují, vystřihují, nalepují či vytvářejí prostorové kompozice.
Vedoucí: Renata Zahálková, 1x 60 min. týdně odpoledne
Místo: třída MŠ (budova jídelny)
Cena: 700,-Kč
Rozvrh: ČTVRTEK 14:45 – 15:45 hod.

Nahoru


KulíčekŠIKULKOVÉ – tvořivé vyrábění děti 5 – 6 let


Kroužek pro šikovné ruce, které se chtějí naučit něco nového s výtvarným materiálem a vůbec se vším z čeho se dá, někdy i překvapivě, vyrobit něco krásného a nového.
Vedoucí: Renata Zahálková, 1x 60 min. týdně odpoledne
Místo: třída RC Kulíček
Cena: 700,-Kč
Rozvrh: ČTVRTEK 16:00 – 17:00 hod.

Nahoru


KulíčekPIDILIDI – taneční rytmika pro nejmenší děti 3 - 4 roky


Tancují a poskakují Vaše děti v rytmu dětské hudby? Přihlaste své neposedy na kroužek, který je zaměřen na základy pohybových a rytmických schopností. Zde se Vaše děti vyřádí a vybijí si svou přebytečnou energii. Naším cílem je nenásilnou formou (prostřednictvím her, říkanek a dětských tanečků ) probudit v dětech vztah k pohybu a hudbě.
Vhodné pro holčičky i kluky.
Vedoucí: Mgr. Ludmila Jílková, 1x 60 min. týdně odpoledne
Místo: tělocvična RC Kulíček
Cena: 600,-Kč
Rozvrh: ČTVRTEK 16:00 – 17:00 hod.

Nahoru


KulíčekHOPSALÍN – tanečky a pohybové dovednosti s hudbou děti 5 – 6 let


Taneční a pohybová přípravka pro rozvoj pohybového a rytmického cítění. Zábavnou formou se děvčata a chlapci naučí jednoduché choreografie, správné držení těla a rytmická cvičení. Při hrách, písničkách a tancích si děti užijí spoustu legrace a seznámí se s novými kamarády.
Vedoucí: Mgr. Ludmila Jílková, 1x 60 min. týdně odpoledne
Místo: tělocvična RC Kulíček
Cena: 600,-Kč
Rozvrh: ÚTERÝ 14:00 – 15:00 hod.

Nahoru


KulíčekŠMOULÍČEK - cvičení pro rodiče s dětmi děti 2-4 roky


Cvičení probíhá v tělocvičně s využitím sportovního nářadí i náčiní. Cvičení doplňuje a zpestřuje pohybovou výchovu dětí. Jsou v něm zastoupeny tělesné, dechové a relaxační prvky. Tato cvičení působí komplexně na celý organismus a harmonizují osobnost dítěte. Pohybová aktivita posiluje psychiku dítěte, což vede k rozvoji osobnosti a odolnosti vůči zátěži. Říkadla, básničky a dětské hry rozvíjejí hrubou i jemnou motoriku. Děti navazují první přátelství a učí se, jak vycházet s ostatními dětmi. Rodičům to přináší nové nápady pro trávení volného času s dětmi.
Vedoucí: Mgr. Ludmila Jílková, 1x 60 min. týdně odpoledne
Místo: tělocvična RC Kulíček
Cena: 700,-Kč
Rozvrh: ÚTERÝ 16:30 – 17:30 hod.

Nahoru


KulíčekNEBOJSA – cvičení s nářadím, pohybové hry a dovednosti děti 4 – 6 let


Děti již cvičí samostatně bez rodičů. Rozvíjejí základní pohybové dovednosti a koordinaci pohybů. Cvičí na nářadí, hrají hry, závodí na překážkových dráhách. Seznamují se s míčovými sporty všeho druhu.
Vedoucí: Mgr. Ludmila Jílková,Komárová 1x 60 min. týdně odpoledne
Místo: tělocvična RC Kulíček
Cena: 600,-Kč
Rozvrh: PÁTEK 15:00 – 16:00 hod.

Nahoru


KulíčekMÍČEK FLÍČEK – florbal děti 4 - 6 let


Florbal je ideální všestranná sportovní aktivita pro kluky i holky, při které klademe důraz na sportování pro zdraví, přátelský a správně soutěživý kolektiv. Kroužky doplňujeme i dalšími sportovními hrami.
Vedoucí: Mgr. Tomáš Karel, Filip Loukota, 1x 60 min. týdně odpoledne
Místo: tělocvična ZŠ a MŠ Vejprnice
Cena: 700,-Kč
Rozvrh: PONDĚLÍ 15:00 – 16:00 hod.

Nahoru


KulíčekKAŠPÁREK - dramatický kroužek děti 3 - 6 let


Kroužek pro ty úplně nejmenší, které láká kouzlo divadla. Budeme hrát spoustu her, poslouchat pohádky, básničky, také se věnovat základním technikám nejen divadelní mluvy , ale hlavně poznávat celý svět ze všech stran a trochu jinak. Pomůžou nám básničky, pohádky, opravdové příběhy a samozřejmě loutky.
Vedoucí: Kateřina Froňková, 1×60 min. týdně, odpoledne
Místo: třída MŠ (budova jídelny)
Cena: 600,-Kč
Rozvrh: ÚTERÝ 15:00 – 16:00 hod.

Nahoru


KulíčekPÍŠŤALKA – flétnička a zpívánky děti 5 - 6 let


Výuka hry na flétnu je vhodná již pro předškolní děti, protože rozvíjí jejich hudební schopnosti a zároveň učí děti správnému dýchání.
Vedoucí: Petra Karlová, 1×60 min. týdně, odpoledne
Místo: třída MŠ (budova jídelny)
Cena: 600,-Kč
Rozvrh: PONDĚLÍ 14:00 – 15:00 hod.

Nahoru


KulíčekANGLICKÁ ŠKOLIČKA – seznámení s cizím jazykem děti 3 - 4 roky


Děti nahlédnou zábavnou formou do světa angličtiny prostřednictvím písniček, říkadel apod. Zahrají si pohybové a jiné hry, divadlo… a seznámí se tak se základními slovíčky a větami.
Vedoucí: Mgr. Zdeňka Bartošová, 1x 60 min. týdně odpoledne
Místo: třída RC Kulíček
Cena: 800,-Kč
Rozvrh: STŘEDA 16:30 – 17:30 hod.

Nahoru


KulíčekHAPPY DAY – angličtina hrou děti 5 - 6 let


Děti se hravou formou učí angličtinu. Při výuce dětí vycházíme především ze hry - to co děti baví, si zapamatují a naučí se velmi rychle a snadno. Děti hrají hry, učí se základní slovíčka, věty, říkadla, zpívají písničky, sportují a kreslí.
Vedoucí: Mgr. Zdeňka Bartošová, 1x 60 min. týdně odpoledne
Místo: třída RC Kulíček
Cena: 800,-Kč
Rozvrh: PONDĚLÍ 16:30 – 17:30 hod.

Nahoru