Odpolednídružinka


Družina nabízí dětem

možnost zajímavého a aktivního trávení volného času. Zajišťuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost pro žáky 1. stupně.
Je určena hlavně pro žáky 3. a 4. tříd. Její herna je umístěna v RC Kulíček- přízemí budovy bývalé staré školy pod kostelem ( Staročeská náves 3).

Kapacita: 25 žáků
Provoz školní družiny začíná ve 12:00 hod.a končí v 16.00 hod.
Žák je přijat do školní družiny na základě vyplněné přihlášky.

Milí rodiče,
jde nám o "naše" děti. Potěšilo nás, že Vám zájmová činnost našich ratolestí není lhostejná. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem rodičům za jejich názory a připomínky a jsme moc rádi, že jde oběma stranám o blaho našich nejmenších.
Jelikož se nám podařilo sehnat sponzora, rozhodli jsme se udělat další vstřícný krok a pomoci všem, kteří o to stojí. Poplatek 550,-Kč za odpolední Družinku je za čtvrtletí (3měsíce-září, říjen, listopad).
Od prosince se bude platit za odpolední Družinku v RC Kulíček částka 200,-Kč jako ve školní družině.
Těšíme se na další spolupráci.

RC Kulíček
Mgr. Ludmila Jílková

 

Přihlášky budou k dispozici při Zápisu 3.9. 2012 od 12:00 - 16:00 hod.

Poplatek je nutné uhradit do 27.9. 2012 koordinátorce centra Mgr. Ludmile Jílkové.