Organizacekroužků


Informace

  • informace o kroužcích poskytuje koordinátorka centra
  • koordinátorce předáte přihlášku a zaplatíte cenu kroužku
  • za vedení kroužku odpovídá vedoucí kroužku
  • vedoucímu kroužku se musíte omluvit, pokud se nemůžete dostavit na schůzku
  • vedoucí kroužku je povinen Vám oznámit případné nekonání kroužku a zajistit náhradní termín