Provozní řád

li Vstup do centra je povolen pouze těm, kteří zaplatí poplatek ( viz ceník ) a zaváží se dodržovat provozní řád a stanovy centra.

li Po ukončení činnosti v kroužku a v herně je nutno uvést zařízení centra do původního stavu, zkontrolujte uzavření oken, vypněte elektrické spotřebiče. Vyneste odpadkový koš.

li Přezouvejte sebe i své děti.

li Cennosti nenechávejte bez dozoru, za své věci si ručíte.

li Znehodnotíte-li nebo rozbijete-li movitý majetek, hračky, jste povinni škodu nahlásit.

li Hračky a všechny věci, které si půjčíte, vracejte na původní místo.

li Pokud má vaše dítě příznaky nějaké nemoci, uvědomte si, že návštěva centra ohrožuje zdraví ostatních dětí a dospělých

li Nenechávejte děti pobíhat s jídlem po místnosti, využijte místo vyhrazené ke svačinám

li Pro vyhazování plen používejte k tomu určený a označený odpadkový koš.

li I když jste si do centra přišli pohrát a odpočinout, stále si za své děti při jakékoliv činnosti zodpovídáte vy osobně.

li Všichni po sobě uklízíme.